Go to Top

Duurzame vis

Duurzame vis en Versvishandel Jan van As

Duurzaamheid is een van de grootste speerpunten van Versvishandel Jan van As. Wij zijn de initiatiefnemers van Vis&Seizoen wat als doel heeft een ‘Onbezorgd 100% Duurzaam’ assortiment duurzame vis samen te stellen. Hierbij gaat het niet alleen om de duurzame wijze waarop de vis gevangen wordt, maar ook om het seizoen waarin de vis gevangen wordt. Een duurzaam gevangen vis in het juiste seizoen garandeert smaak, kwaliteit en marge; voor nu en in de toekomst.

Geen vangst in het paaiseizoen

Om van duurzaam verantwoorde vis te kunnen spreken hanteert Stichting Vis&Seizoen de criteria van de Viswijzer (groene kolom) en MSC/ASC. Maar Vis&Seizoen gaat nog een stap verder: geen vangst in het paaiseizoen. Hierdoor krijgt de vis de kans om zich voort te planten zodat we in de toekomst ook nog van deze vis kunnen genieten.

MSC duurzame vis

Het Marine Stewardship Council-keurmerk (MSC) staat op visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij. Bij duurzame visserij worden visstanden duurzaam beheerd en wordt zo min mogelijk schade toegebracht aan het leven in de zee. MSC heeft als doel verantwoordelijk beheer van de voorraden vis, schaal- en schelpdieren te bevorderen en te belonen. MSC heeft een onafhankelijke norm voor duurzame en goed beheerde visserij ontwikkeld.

ASC duurzame vis

ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council. Het is vergelijkbaar met het MSC-keurmerk voor wilde vis, alleen het ASC-keurmerk is bedoeld voor kweekvis. Het heeft als doel de invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen. Het keurmerk heeft regels voor minder antibioticagebruik, duurzamer visvoer en betere arbeidsomstandigheden van het personeel. In het visvoer zit minder vismeel en meer plantaardig voer. De criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Initiatief Duurzame Handel, de viskwekers en wetenschappers.

Good Fish Foundation

Good Fish Foundation is een nieuwe stichting, opgericht in juni 2014. Het team achter Good Fish Foundation gaat de VISwijzer in een nieuw jasje stoppen en uitbreiden met nieuwe thema’s zoals illegaal gevangen vis, sociale omstandigheden en traceerbaarheid. Ook wil de Good Fish Foundation samen met ondernemers de visketen nationaal en internationaal verder verduurzamen.