Go to Top

Ikijime methode, wel of niet humaan?

ikijime methode kabeljauw

De Ikijime methode, wel of niet humaan?

Juist wel! Ikijime is het verlammen dan wel het doden van vis door middel van het gebruik van een pin ook wel spike genoemd. Als de Ikijime methode goed wordt toegepast heeft dit grote voordelen. Door het vernietigen van de hersenactiviteit heeft de vis geen stress, wat weer bevorderlijk is voor de kwaliteit van de vis. Hoewel de vis hersendood is, pompt het hart wel door. Dit heeft grote voordelen. Indien men de Ikijime methode toepast zal het hart er voorzorgen dat het bloed uit de vis wordt gepompt.

Door het vernietigen van de hersenactiviteit heeft de vis geen stress, wat weer bevorderlijk is voor de kwaliteit van de vis.

Deze methode wordt beschouwd als de meest snelle en de meest humane manier om vis te doden die voor de horeca een kwalitatief beter ogende visfilet en smaak belevenis geeft, maar vooral langer houdbaar is! De structuur van de vis is steviger en je hebt geen bloed meer in je filets.

Na het toepassen van de Ikijime methode is het belangrijk dat het bloed word afgespoeld, om de vis vervolgens in ijswater (slurry ice) te koelen voor min. 2 uur. De intense koud is bevorderlijk voor de kwaliteit en houdbaarheid. Na dit proces is het van belang dat de vis verpakt wordt voor de afnemer.

Kennis is noodzakelijk om de Ikijime methode te kunnen uitvoeren. Een van onze leveranciers, de SL 27 kan deze methode toepassen. Wil je ook vissen bestellen waar deze methode is op toegepast? Dat kan, geef het alleen wel tijdig aan, zodat wij contact op kunnen nemen met de leveranciers. Vissen met de Ikijime methode moeten wel in een dusdanig volume worden besteld dat het nog wel rendabel is.

Bel voor meer informatie naar telnr. 020-5829990 of vraag ernaar via je accountmanager.