Go to Top

Wat, Waar en Waarom MSC?

Wat is MSC?

Het MSC-keurmerk is geen kwaliteitskeurmerk maar een erkende indicator van duurzaam gevangen vis, schelpen schaaldieren.
MSC staat voor Marine Stewardship Council. MSC is een onafhankelijke organisatie die een internationaal erkend milieukeurmerk en certificeringsprogramma heeft ontwikkeld voor duurzame wildvangst visserijen.
Het keurmerk geeft aan dat de vis volledig terug te traceren is waar de vis gevangen, hoe die gevangen is. Dus de MSC-traceerbaarheid standaard (chain of Custody) is erg belangrijk, dit houd in dat ieder bedrijf in de keten vanaf de vangst tot het eindverkoopkanaal gecontroleerd en gecertificeerd is .
Om MSC gecertificeerd te worden, moet elke visserij zijn duurzaamheid laten beoordelen door een onafhankelijke wetenschappers en deskundigen. Zij kijken dan vooral naar de duurzaamheid van het visbestand, effecten die de visserij op de zee heeft en hoe goed de visserij wordt beheerd.
Belangrijk is de visserij slaagt voor dit “examen”als sprake is van volledige traceerbaarheid tussen de vangst en het bord mag het MSC-keurmerk dragen.

Buiten dit keurmerk zijn er natuurlijk nog meer keurmerken voor vis o.a.

ASC-keurmerk:

ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council (ASC). ASC is een onafhankelijke internationale non-profit organisatie die een certificeringsprogramma voor verantwoordeviskweek beheert en verder ontwikkelt.

Waddengoud:

Waddengoud is een herkomstgarantie met een duurzaamheidsnormering: alleen “streekeigen” en duurzame producten en diensten komen in aanmerking voor het keurmerk van Stichting Waddengroep. Met dit streekkeurmerk wil Stichting Waddengroep duurzame economische ontwikkeling stimuleren.

Friend of the Sea:

Friend of the Sea (FOS) is een eco-keurmerk voor duurzaam gevangen en gekweekte vis. FOS is opgericht door het Amerikaanse Earth Island Institute en nu een onafhankelijke not-for-profit organisatie.

Stichting Vis&Seizoen.

Stichting Vis&Seizoen wil bijdragen aan behoud en herstel van de visbestanden. Stimuleren van duurzame visconsumptie en visvangsten uit het juiste seizoen is hierbij het uitgangspunt. Het belangrijkste doel van Stichting Vis&Seizoen, naar de professional als consument, is de bewustwording vergroten met oog voor natuur. “Laat de vis met rust als deze met de voortplanting bezig is “. Meer bewustwording betekent méér garanties voor het voortbestaan en herstel van de verschillende vispopulaties. Consumeer met fatsoen alleen in het juiste seizoen!